Bouwmisdrijf regulariseren

Als er een bouwmisdrijf of bouwovertreding is gebeurd bij een gebouw of woning, dan kan een regularisatie- aanvraag worden opgemaakt. Dit wil zeggen een aanvraag om het gebouw administratief in orde te brengen. Meestal gebeurt dit bij de koop of verkoop van een gebouw. U kan zich hiervoor door ons laten bijstaan.

Contacteer ons gerust voor meer informatie of voor een vrijblijvend eerste gesprek.

+32 (0)496 31 29 74
peter@fish-architect.be
Mandellaan 417
8800 Roeselare

Enkele voorbeelden van bouwwerken waarvoor een vergunning is vereist:

  • Voorgevel wijzigen: bvb. er wordt isolatie + bepleistering geplaatst op de voorgevel van een woning

  • Your ContenOpsplitsen: bvb. een woning wordt opgesplitst in 2 of meer appartementen of studentenkamers

  • Samenvoegen: bvb. 2 winkelpanden worden samengevoegd tot één winkelpand

  • Functiewijziging: bvb. een woning wordt volledig gebruikt als kantoor- of praktijkruimte.

  • Terreinaanlegwerken: bvb. er wordt/werd een grote oprit, terras en/of vijver aangelegd

  • Stabiliteitswerken: bvb. het wegbreken van een draagmuur en plaatsen van een balk in een woning

Wat is een bouwmisdrijf of bouwovertreding?

Men spreekt van een bouwovertreding of bouwmisdrijf wanneer het gebouw of het gebruik er van in werkelijkheid niet overeenstemt met de vergunde plannen of de wetgeving, of wanneer een gebouw
werd gebouwd of verbouwd, of werd gewijzigd van functie zonder vergunning.

Indien voor deze bouwwerken geen vergunning werd aangevraagd, kan een regularisatie-aanvraag worden ingediend. Een bouwovertreding hangt vast aan een onroerend goed. Dit wil zeggen dat de eigenaar of toekomstige eigenaar (bvb. erfgenamen of koper) kan aangesproken worden voor fouten die de vorige eigenaar in het verleden begaan heeft.

Een bouwovertreding of bouwmisdrijf wordt niet “vergeten”, ook al zijn de bouwwerken of de wijziging van functie reeds lang geleden gebeurd.

Procedure

De aanvraag voor zo‘n regularisatievergunning volgt dezelfde procedure als een gewone stedenbouwkundige vergunning.

Wij vragen de stedenbouwkundige voorschriften op bij de bevoegde diensten zoals stedenbouw en de brandweer. We meten het gebouw op, eventueel aan de hand van oude plannen. We tekenen de plannen in 3 sets uit (vergunde, bestaande en nieuwe toestand) en maken de formulieren op. De aanvraag wordt ingediend via een digitaal loket. De bevoegde diensten brengen u rechtstreeks op de hoogte van de beslissing.

Of men deze vergunning zal kunnen krijgen, hangt af van de geldende stedenbouwkundige voorschriften en de afweging van goede ruimtelijke ordening. Na het verkrijgen van de vergunning en na eventuele herstelmaatregelen of aanpassingswerken is het gebouw administratief in orde.

Contacteer ons gerust voor meer informatie of voor een vrijblijvend en kosteloos eerste gesprek bij u of bij ons op kantoor.

+32 (0)496 31 29 74
peter@fish-architect.be
Mandellaan 417
8800 Roeselare